Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr
AIS uređaji em-trak

Sustav za automatsku identifikaciju brodova.
A100 AIS primopredajnik klase A

• Uređaj šalje i prima podatke o brodu u VHF području.
• Ulazi / izlazi za komunikaciju sa drugim instrumentima.
• Ima MED certifikat - Wheelmark kojeg zahtjeva HRB za
   brodove za koje je AIS klase A obavezan.
• VHF antena nije u kompletu.


B100 AIS primopredajnik klase B

• Uređaj šalje i prima podatke o brodu u VHF području.
• Ulazi / izlazi za komunikaciju sa drugim instrumentima.
• VHF antena nije u kompletu.

Download kataloga

MPC: 4.146,25 kn

S100 Razdjelnik (Splitter)

Uređaj omogućava korištenje iste VHF antene
za VHF radio stanicu i AIS uređaj.

Download kataloga

MPC: 2.761,25 kn

AIS primopredajnik KS-200A klase B

MPC: 2.520,00 kn

AIS Engine 3 (prijemnik)

AIS Engine 3 i standardna VHF antena je sve što je potrebno za prikaz AIS podataka na AIS kompatibilnom ploteru, radaru ili PC računalu.
Kontinuiran prikaz do 30 brodova.
Alarm udaljenosti.
Napajanje: 10 - 16 VDC
Dimenzije: 115x100x30 mm

MPC: 1.538,75 knNavedene MPC cijene su sa uračunatim PDV-om 25%.