Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr
AIS uređaji em-trak

Sustav za automatsku identifikaciju brodova.
A200 AIS primopredajnik klase A

• Uređaj šalje i prima podatke o brodu u VHF području.
• Ulazi / izlazi za komunikaciju sa drugim instrumentima.
• Ima MED certifikat - Wheelmark kojeg zahtjeva HRB za
   brodove za koje je AIS klase A obavezan.
• VHF antena nije u kompletu.

Download kataloga

Cijena:
14.286,00 kn + PDV = 17.857,50 kn

B921 AIS primopredajnik klase B

• Uređaj šalje i prima podatke o brodu u VHF području.
• Ulazi / izlazi za komunikaciju sa drugim instrumentima.
• VHF antena nije u kompletu.

Download kataloga

Cijena:
4.195,00 kn + PDV = 5.243,75 kn

B923 AIS primopredajnik klase B sa VHF splitterom

• Uređaj šalje i prima podatke o brodu u VHF području.
• Uređaj ima interiran VHF splitter.
• Ulazi / izlazi za komunikaciju sa drugim instrumentima.
• VHF antena nije u kompletu.

Download kataloga

Cijena:
5.454,00 kn + PDV = 6.817,50 kn

AIS Engine 3 (prijemnik)

AIS Engine 3 i standardna VHF antena je sve što je potrebno za prikaz AIS podataka na AIS kompatibilnom ploteru, radaru ili PC računalu.
Kontinuiran prikaz do 30 brodova.
Alarm udaljenosti.
Napajanje: 10 - 16 VDC
Dimenzije: 115x100x30 mm

Cijena:
1.231,00 kn + PDV = 1.538,75 kn