Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Instrumenti i senzori

Argent


Kod
Namjena instrumenta
Područje otpora
Senzor
65525 Pritisak ulja 100 psi (7 bar)
240 - 33
C
67189 Brzinomjer 50 knot (uključujući Pitot senzor)
-
uključen
67575 Temperatura vode 40-120°C
240@129F
D
65550 12V voltmetar, 8 - 18V
-
-
       
• Napon napajanja 10-16 VDC - uz dodatak otpornika i promjenu žarulje mogu se koristiti i na 24V
• Instrumenti za brzinu i okretaje montiraju se u otvor ø 86 mm, a ostali u otvor ø 53 mm