Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Separatori baterija - Cristec

Kod punjenja više baterija iz jednog izvora sprječavaju protok struje između baterija i osiguravaju najveću struju punjenja prema najpraznijoj bateriji.
Stvaraju znatno manji pad napona od diodnih separatora.

Separator baterija 150 A
1 ulaz, 2 izlaza
dimenzije LxWxH (mm) 146x97x85
težina 0,8 Kg
1.191,25 kn
Separator baterija 150 A
1 ulaz, 3 izlaza
dimenzije LxWxH (mm) 158x146x85
težina 0,8 Kg
1.473,75 kn
Separator baterija 100 A
2 ulaz, 3 izlaza
dimenzije LxWxH (mm) 158x146x85
težina 0,8 Kg
1.792,50 kn
Separator baterija 180 A
1 ulaz, 2 izlaza
dimenzije LxWxH (mm) 146x97x85
težina 0,8 Kg
1.370,00 kn
Separator baterija 180 A
1 ulaz, 3 izlaza
dimenzije LxWxH (mm) 158x146x85
težina 0,8 Kg
1.680,00 kn

Download kataloga
Tip: MOSFET (bez pada napona)
Ulazni napon: 12V i 24V iz bilo kojeg izvora (alternator,solar panel, punjač baterija)
Indikator rada: LED za signalizaciju ulaznog napona
Radna temperatura: -40°C do +85°C
Standardi: EN 50081-1; EN50082-1; EN 60950-1Navedene cijene su sa uračunatim PDV-om od 25%.