Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Komande i sajle za motore

Elektronske komande i7700
 


Katalog u PDF-u

Elektronske komande namjenjene su za laganu i preciznu kontrolu gasa i kopče na instalacijama do 2 motora sa mehaničkim gasom i kopčom i do 3 upravljačka mjesta. Komande i aktuatori povezani su sa CAN-bus kabelom.

Kompletan sistem za upravljanje sa jednog mjesta Dodatna oprema za još jedno upravljačko mjesto
i7711 1 motor i7711A
i7751 1 motor sa trimom i7751A
i7712 2 motora i7712A
i7752 2 motora sa trimom i7752A


• Napajanje: 12VDC
• Kabel između komandi i aktuatora isporučuje se u dužini 30 ft (9,14 m)
• Dijagnostika preko kodiranog svjetla
• Zaštita od paljenja motora sa ukopčanom kopčom
• Mogućnost davanja gasa sa kopčom u neutralnoj poziciji
• Potpuna sinhronizacija kod instalacija sa više motora
• Mogućnost ručnog upravljanja - “Go home” opcija
• Zaštita IP66