Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Komande i sajle za motore

Hidrauličke komande
 
 
Ove hidrauličke komande ugrađene su na mnoge jahte i radne brodove i u proteklih 30 g. potvrdile su pouzdanost i funkcionalnost.
Aktuatori su projektirani za moment od 1,38 kgm.
Sistem je ispunjen tekućinom (50% Etilen-Glikol, 50% destilirana voda) koja se u rezervaru drži pod pritiskom od 5,5 bar.
Za montažu se koriste plastične ili bakrene cijevi vanjskog promjera 5/16”.
Proizvođač isporučuje kompletan sistem uključujući spojeve, tekućinu i cijevi (osim bakrenih).