Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr


Servis brodske elektronike

Opremu koju distribuira, Metris podržava kroz montažu, garanciju i servis.