Stinice 12 • 21000 Split
tel: 021/538-080, fax: 021/538-026
e-mail: info@metris.hr
Komande i sajle za motore

Elektronske komande KE4+/5/6
 
 


Katalog u PDF-u

 
Elektronske komande KE4+/5/6 namjenjene su za upravljanje sa jednim ili više motora sa jednog ili više mjesta.

KE4+ Elektronske komande namjenjene su za upravljanje motorima sa mehaničkim gasom i kopčom.
Za upravljanje gasom i kopčom koriste aktuator za 2 sajle.

KE5 Elektronske komande namjenjene su za upravljanje motorima sa elektronskim gasom i kopčom.
Ne koriste aktuatore već se elektronski signal dobiva iz kontrolera.

KE6 Elektronske komande namjenjene su za upravljanje motorima sa elektronskim gasom i mehaničkom
kopčom.
Za upravljanje kopčom koriste aktuator za 1 sajlu.